облспоживспілка
 
 

Правила прийому

на навчання

до Рівненського кооперативного

економіко-правового коледжу
у 2014 році

Провадження освітньої діяльності у Рівненському кооперативному економіко-правовому коледжу (далі коледж) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (серія АД №073484 від 26.02.13р). Копія ліцензії додається.

Правила прийому розроблені Приймальною комісією коледжу (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, в 2014 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 29 жовтня 2013 року № 1510 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2013 року за № 1855/24387, 1856/24388.

І. Загальні положення

1.1. Коледж оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо – кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста за спеціальностями відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу (див. додаток 1), за спеціальністю «Ресторанне обслуговування» (термін дії ліцензії до 01.07.2014р.) - за умови проходження акредитації спеціальності.

1.2. До коледжу приймаються громадяни України, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти, крім права на здобуття вищої освіти за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Особа, яку визначено біженцем або особа, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на здобуття вищої освіти. Прийом до коледжу здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

1.3. Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу, надання місць у гуртожитку гарантовано.
Гуртожиток п’ятиповерховий, має централізоване тепло - та водопостачання.
Кімнати в гуртожитку укомплектовані меблями, посудом, постільними приладдям. Створено належні житлово-побутові умови: обладнані кухні, вбиральні, умивальники, прасувальні кімнати, кімнати гігієни, душові кімнати, пральня. Для підготовки до екзаменів виділено окремі аудиторії на першому поверсі гуртожитку.

ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

2.1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти за денною формою навчання приймаються особи з базовою загальною середньою освітою.

2.2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

2.3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти коледж має право приймати на вакантні місця другого курсу (з нормативним терміном навчання) осіб, які здобули повну загальну середню освіту і подають для участі у конкурсі сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (складають вступні екзамени відповідно розділу VIІ цих Правил).

 
 

Директор коледжу С.І.Добридник
Відмінник освіти України

Майбутні студенти!
Навчання в Рівненському кооперативному економіко-правовому коледжі – це отримання міцних професійних знань, вивірений шлях до гідного вступу молодих людей в самостійне життя.
Знання та практичні навички, набуті в коледжі, допоможуть вам знайти своє місце в сучасних економічних умовах.
Прийдіть до нас і Ви переконаєтесь, що Рівненський кооперативний коледж – це навчальний заклад сучасного рівня, який впевнено дивиться в майбутнє.
Щиро запрошуємо на навчання до Рівненського кооперативного економіко-правового коледжу!
Довіртесь нам і Ви не помилитесь у своєму виборі!

 
 

Адміністрація

До Вашої уваги в даному розділі розміщенна інформація про адміністрацію Рівненського кооперативного економіко-правового коледжу.

 
________________________________________

Методичний кабінет

Методична робота в навчальному закладі завжди була і є фундаментом, на якому будується і через який вирішується головне його завдання – здійснення навчально-виховного процесу.

 
 
________________________________________

Відділення коледжу

 • Економічне відділення
 • Відділення комерційної діяльності та права
 • Технологічне відділення
 
________________________________________

Циклові комісії

 • Загальноосвітніх дисциплін
 • Математики, інформатики та комп'ютерної техніки
 • Суспільних дисциплін
 • Комерційної діяльності менеджменту та товарознавства
 • Обліково-економічних дисциплін
 • Виробництво харчової продукції
 • Юридичних дисциплін
 • Фізичної культури
 

Коледж приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника (кухаря, кондитера) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальністю «Виробництво харчової продукції» (див. додаток №2).
Коледж зараховує зазначені категорії осіб за умови виконання вступниками вимог, визначених розділами ІV, V, VI та пунктом 15.1 розділу XУ цих Правил.

2.4. Коледж здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.

2.5. Коледж приймає на навчання осіб, які здобули неповну вищу освіту, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до правил прийому до коледжу.
Коледж має право приймати на навчання осіб, які здобули базову або повну вищу освіту, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншим напрямом підготовки (спеціальністю) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до правил прийому до коледжу.

ІІІ. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців у коледжі здійснюється за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

 

IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1.Порядок роботи приймальної комісії:
понеділок - п’ятниця: з 9.00 до 17.00 (крім 04 серпня, 07 серпня, 11 серпня – до 18.00), обідня перерва: з 13.00 до 14.00,
субота: з 9.00 до 14.00 без перерви (крім 19 липня до 18.00)
неділя: вихідний
з 21 липня по 20 серпня 2012р. приймальна комісія працює без вихідних.

4.2. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

вступники на основі освіти

базової
загальної середньої

повної
загальної середньої

повної загальної середньої

Початок прийому заяв та документів

1 липня 2014 року

22 липня 2014 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування, співбесіди, що проводить вищий навчальний заклад

о 18:00 годині
19 липня 2014 року

20 серпня 2014 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань, співбесід і не проходять творчі конкурси

 

о 12:00 годині
31 липня 2014 року

20 серпня 2014 року

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних випробувань

21 – 31 липня 2014 року

21 – 22 серпня
2014 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12 години 1 серпня  2014 року

перший оновлений список – не пізніше 12 години 5 серпня  2014 року

другий оновлений список – не пізніше 12 години 8 серпня 2014 року

третій – не пізніше 11 серпня  2014 року

не пізніше 12 години
25 серпня 2014 року

Терміни зарахування вступників

не пізніше 26 серпня 2014 року

не пізніше 26 серпня 2014 року

4.3. Прийом заяв і документів, фахові випробування що проводить коледж, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

вступники на основі кваліфікаційного рівня
кваліфікований робітник

Початок прийому заяв та документів

1 липня 2014 року

Закінчення прийому заяв та документів

о 18:00 годині
19 липня 2014 року

Строки проведення коледжем фахового вступного випробування

21 – 31 липня 2014 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12 години 1 серпня 2014 року

перший оновлений список
– не пізніше 12 години 5 серпня  2014 року

другий оновлений список
– не пізніше 12 години 8 серпня 2014 року

третій
– не пізніше 11 серпня  2014 року

Терміни зарахування вступників

не пізніше 26 серпня 2014 року

V. Порядок прийому заяв і документів для участі
у конкурсному відборі до коледжу

5.1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до коледжу в паперовій формі або в електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії коледжу. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

5.2. В заяві вступники вказують спеціальність та форму навчання.

5.3. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:
документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство»), військовий квиток або посвідчення про приписку, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство;
документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
медичну довідку за формою 086-о. (оригінал)
На вимогу вступника приймальна комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.

5.4. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;
сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), за особистим вибором оригінали або копії;
копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
медичну довідку за формою 086-о або її копію, карту профілактичних щеплень за формою 063-о (копію);
шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.
Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями, установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строків, установлених у розділі ІУ цих Правил для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

5.5. Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2014 році, або сертифікати чи їх дублікати, видані у 2013, або 2012, або 2011, або 2010, або 2009, або 2008 роках.

5.6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією коледжу, або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

5.7. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають заяву разом з документами, що засвідчують їх право на складання вступних екзаменів у коледжі.

5.8. Особи, які не подають сертифікати (сертифікат) зовнішнього незалежного оцінювання, подають документи, що засвідчують їх право на складання тільки вступних екзаменів у коледжі:
громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу;
військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, при вступі на заочну форму навчання;
особи, що мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

5.9. Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у коледжі за їх вибором.

5.10. Громадяни України, які у 2013 році здобули повну загальну середню освіту за кордоном, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у коледжі за їх вибором.

5.11. Заяви в електронному вигляді мають право подати вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі на основі атестату про повну загальну середню освіту, сертифікату (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів, визначених Правилами прийому до коледжу.

5.12. Заява в електронній формі подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією коледжу згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 29 жовтня 2013 року № 1510.

5.13. Вступник може подати заяву (заяви) в паперовій або в електронній формі не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями підготовки (на три спеціальності)у кожному з них. Заяви до коледжу на певний напрям підготовки (спеціальність) на різні форми навчання подаються вступником окремо, але вважаються фактом подання однієї заяви.
Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі - Єдиній базі) безпосередньо під час прийняття заяви.
Заяву, зареєстровану в Єдиній базі, може бути скасовано коледжем на підставі рішення приймальної комісії до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такої подачі анулюється в Єдиній базі.

5.14. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої Умовами та Правилами прийому мінімальної кількості балів, до участі в конкурсному відборі не допускаються і на навчання не зараховуються (крім випадків, передбачених абзацом другим пункту 6.1 розділу VI цих Правил).

5.15.Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі в конкурсному відборі, за допомогою Єдиної бази.
Письмове підтвердження адміністратора (розпорядника) Єдиної бази про недостовірність інформації, поданої вступником до коледжу, є підставою для прийняття приймальною комісією рішення щодо відмови в участі у конкурсному відборі та зарахуванні на навчання (анулювання наказу про зарахування).
Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту (обчислює в разі відсутності), результат якої затверджується рішенням приймальної комісії і вноситься до Єдиної бази.

5.16. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до коледжу протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних екзаменів (творчих конкурсів, фахових випробувань), але не пізніше 31 липня. Оприлюднення відповідних рішень здійснюється на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті коледжу.

5.17. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної спеціальності, а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів) та наявності підстав для вступу поза конкурсом, обробку даних в базі фіксуються в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

5.18. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа про здобутий освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, що здійснюється Міністерством освіти і науки України відповідно до Порядку визнання і встановлення еквівалентності в Україні документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 28 травня 2012 року № 632, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 червня 2012 року за № 960/21272. Визнання і встановлення еквівалентності цих документів здійснюються протягом першого року навчання.

5.19. Приймальна комісія коледжу перевіряє в Єдиній базі перелік його заяв, поданих до інших навчальних закладів.

VI. Організація і проведення конкурсу

6.1.Приймальна комісія коледжу допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з відповідних загальноосвітніх предметів, визначених Переліком конкурсних предметів, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань (див. додаток 5)) не нижче 124 балів з конкурсних предметів.
За рішенням приймальної комісії допускаються до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступники, які мають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, кількість балів з непрофільного конкурсного предмету, визначеного правилами прийому до коледжу, нижче 124 бали, за умови, якщо кількість балів з профільного конкурсного предмета становить не нижче 170 балів.

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (балів вступних екзаменів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених Умовами прийому та правилами прийому до коледжу. При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала та вноситься до Єдиної бази.. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: “3” відповідає “6”, “4” відповідає “9”, “5” відповідає “12”. Внесений до Єдиної бази за 12-бальною шкалою середній бал автоматично переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали, наведеною у додатку 7 до цих правил.

6.3.Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних екзаменів) з двох предметів за переліком, що наведений у додатку 5 цих Правил.

6.4.Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних випробувань з двох предметів за переліком, що наведений у додатку 5.

6.5. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється як сума балів результатів вступних екзаменів, середнього бала документа про базову загальну середню освіту та додаткових балів у випадках передбачених цими правилами. Середній бал документа про базову середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих бала та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про базову загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12".

6.6. Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється як сума балу результату фахового вступного випробування та середнього бала документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень.

6.7. Особи, не атестовані з української мови, подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень (складають вступний екзамен з урахуванням наявності відповідних педагогічних і науково-педагогічних кадрів, які є членами предметних (атестаційних) комісій).
Результат екзамену при вступі на основі повної загальної середньої освіти оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість балів сертифіката з української мови та літератури; при вступі на основі базової середньої освіти – за 12-бальною шкалою і зараховується замість балів вступного випробування з української мови.

VII. Участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти

7.1. Право брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у коледжі в разі їх неучасті у рік вступу в незалежному зовнішньому оцінюванні мають:
громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу;
військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, – при вступі на заочну форму навчання;
особи, які мають захворювання, що зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880.

7.2. До категорій осіб, які мають право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів за власним вибором, належать:
особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди);
особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше;
особи з числа громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном.
Вибір здійснюється вступником під час подання документів.

VIII. Проведення вступних екзаменів, фахових випробувань та творчих конкурсів

8.1. Відповідно до пунктів 2.1, 2.2 розділу ІІ і пунктів 6.7 розділу VІ цих Правил для проведення вступних екзаменів створюються екзаменаційні комісії. Для проведення фахових випробувань при вступі на навчання на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня створюються фахові атестаційні комісії.
Рішенням приймальної комісії результати вступного екзамену з конкурсного предмета щодо вступу на певну спеціальність можуть бути зараховані для участі у конкурсному відборі на іншу спеціальність у даному вищому навчальному закладі.

8.2. Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, оцінюються за 12-бальною шкалою.

8.3. Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

8.4. Результати фахового вступного випробування для вступників, які вступають на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, оцінюються за 12-бальною шкалою.

8.5. Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня розробляються і затверджуються коледжем не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів.

8.6. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.
Перескладання вступних випробувань не допускається.

8.7. Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені коледжем, розглядає апеляційна комісія коледжу, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом директора.
Апеляційна комісія інформує абітурієнтів та їх батьків про порядок подання і розгляду апеляції через засоби наочної агітації (масової інформації) до початку вступних випробувань.
Апеляційна комісія розглядає лише апеляції вступників щодо екзаменаційної оцінки, отриманої абітурієнтом на вступному випробуванні у коледжі, подані особисто не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки.
Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після її подання, як правило, в присутності вступника.
Додаткове опитування абітурієнтів при розгляді апеляцій не допускається.

8.8. Відомості щодо результатів вступних екзаменів (фахових випробувань) формуються в Єдиній базі.

8.9. Результати вступних екзаменів (фахових випробувань) враховуються тільки у тому навчальному закладі, у якому вони складались, за виключенням зарахування згідно з розділом ХУІІІ цих Правил.

ІX. Зарахування за співбесідою

9.1. За результатами співбесіди зараховуються до Рівненського кооперативного економіко-правового коледжу особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право.

9.2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії коледжу.

9.3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.

X. Зарахування вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти,
які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів

10.1. Призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти додатково нараховуються бали за умови, якщо вони вступають на спеціальність, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами, у тому числі:
основи економіки – при вступі на спеціальності: «Бухгалтерський облік»,«Фінанси і кредит» і «Товарознавство та комерційна діяльність»;
основи правознавства – при вступі на спеціальність «Правознавство»;
екологія – при вступі на спеціальність «Виробництво харчової продукції» для яких профільним визначено предмет хімія.

10.2. Положення пункту 10.1 цього розділу, поширюються на осіб, які мають найкращі інтелектуальні досягнення за рішенням Експертної ради для визначення найкращих інтелектуальних досягнень дітей, прийнятим відповідно до Положення про Експертну раду для визначення найкращих інтелектуальних досягнень дітей, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 27 серпня 2013 року № 1236, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 вересня 2013 року за № 1596/24128, та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 квітня 2013 року № 467 «Про започаткування у 2013 році Програми Президента України для найталановитіших дітей «Інтелектуальне майбутнє України», учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним Міністерством освіти і науки України.

10.3. Величина додатково нарахованих балів встановлюється:
особам, які мають найкращі інтелектуальні досягнення, – 70 балів;
особам, нагородженим дипломами I ступеня, – 50 балів;
особам, нагородженим дипломами IІ ступеня, – 40 балів;
особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня, – 30 балів.
Додатково нараховуються бали лише за однією з перелічених вище підстав.

XI. Зарахування поза конкурсом

11.1.Зараховуються поза конкурсом:
особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;
діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);
інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю, відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;
особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;
діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;
члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька» відповідно до згідно з додатком 4 до постанови Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 року № 6 «Деякі питання соціального захисту членів сімей загиблих шахтарів та гірничорятувальників».

11.2. Кількість місць для осіб визначених у пункті 11.1. цього розділу становить 15% ліцензованого обсягу прийому на кожну спеціальність. Зарахування на ці місця відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.

11.3. Вступники, які належать до категорій, зазначених у пункті 11.1. цього розділу, не рекомендовані до зарахування на навчання на визначені місця згідно з пунктом 11.2. цього розділу, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

XII. Право на першочергове зарахування

12.1. Право на першочергове зарахування до коледжу мають:
особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;
особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;
особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;
особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 року № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;
випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;
випускники основної школи, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою (при вступі на навчання на основі базової загальної середньої освіти).

12.2. Право першочергового зарахування надається за послідовністю, визначеною пунктом 12.1 цього розділу.

XIІІ. Формування та оприлюднення списку вступників рекомендованих до зарахування

13.1. Список вступників, рекомендованих до зарахування, формується за категоріями в такій послідовності:
вступники, які рекомендовані до зарахування поза конкурсом;
вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;
учасники міжнародних олімпіад;
вступники, які рекомендовані до зараховування за конкурсом.

13.2. У межах кожної зазначеної в пункті 13.1 цього розділу категорії рейтинговий список впорядковується:
за конкурсним балом від більшого до меншого;
з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі у порядку додержання підстав для його набуття.

13.3. У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються:
прізвище, ім’я та по батькові вступника;
конкурсний бал вступника;
наявність підстав для вступу поза конкурсом;
наявність підстав для зарахування за результатами співбесіди;
наявність підстав до зарахування як учасника міжнародних олімпіад;
наявність права на першочергове зарахування.

13.4. Рейтингові списки вступників формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії.

XІV. Надання рекомендацій для зарахування

14.1. Приймальна комісія приймає рішення щодо рекомендації до зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб вступників, які перебувають на найвищих позиціях рейтингового списку. Формування списків рекомендованих до зарахування вступників здійснюється приймальною комісією в Єдиній базі у межах ліцензійного обсягу.

14.2. Приймальна комісія приймає рішення про рекомендування до зарахування на навчання відповідно до строків, визначених у пункті 4.2 розділу ІУ цих Правил.

14.3.Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії коледжу.
Рекомендованим до зарахування вступникам надсилаються повідомлення засобами мобільного зв’язку відповідно до правил прийому до коледжу.

XV. Реалізація права вступників на вибір місця навчання

15.1.Особи, які подали заяви в паперовій або електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного у пункті 4.2 розділу ІV цих Правил, зобов’язані виконати вимоги для зарахування: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та Правилами прийому, до приймальної комісії коледжу. Особи, які подали заяви в електронній формі, зобов’язані підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії.

XVI. Коригування списку рекомендованих до зарахування

16.1. Коригування списку рекомендованих до зарахування здійснюється під час вибору вступниками місця навчання з одночасним внесенням відповідних відомостей до Єдиної бази згідно з вимогами пункту 15.1 розділу XV цих Правил.

16.2.Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та Правилами прийому, до приймальної комісії коледжу, і надає рекомендації вступникам, наступним за рейтинговим списком.

16.2. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 15.1 розділу XV цих Правил.
Договір із замовником щодо навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб укладається після видання наказу про зарахування.
Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

16.3. При одночасному навчанні за кількома формами (окрім двох денних) оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього строку навчання.
При одночасному навчанні за двома освітньо-професійними програмами за напрямами або спеціальностями за місцем навчання за кошти фізичних та юридичних осіб у вищому навчальному закладі зберігаються завірені копії документа державного зразка про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень і додатка до нього, копії сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом строку навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали цих документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали цих документів.

XVII. Наказ про зарахування

17.1. Накази про зарахування на навчання видаються директором коледжу на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі відповідно до списків вступників, рекомендованих до зарахування, та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в пунктах 4.2 розділу ІV цих Правил.

17.2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 19.5. розділу ХІХ цих Правил.
Вступники можуть бути відраховані з коледжу за власним бажанням, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі, а таким особам повертаються документи, що подавались вступником.
На звільнене при цьому місце (місця) до початку навчальних занять може проводитись додатковий конкурсний відбір щодо зарахування осіб, у тому числі з іншої спеціальності цього вищого навчального закладу, за умови збігу конкурсних предметів, у разі відсутності претендентів на зарахування з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю спеціальність.

17.3. Наказ про зарахування вступника на місце відрахованої особи видається за умови особистого виконання вступником вимог пункту 15.1. розділу XV цих Правил.

XVIІІ. Зарахування до коледжу на звільнені місця протягом перших днів навчання та зберігання робіт вступників

18.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з коледжу, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі.
Зарахування на місця відрахованих студентів відбувається протягом наступних п’яти робочих днів з урахуванням положень та вимог пунктів 17.2. і 17.3. розділу XУІI цих Правил. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і верифікуються в Єдиній базі до 18.00 години 17 вересня року вступу.

18.2. Роботи вступників, виконані ними на вступних екзаменах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних екзаменів, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.

XІХ. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до коледжу

19.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу.
Акредитація журналістів здійснюється приймальною комісією за листом-клопотанням засобу масової інформації. Акредитований журналіст при собі повинен мати: документ, що засвідчує особу; журналістське посвідчення; копію ліцензії на проводження журналістської діяльності.

19.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальної комісії. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальної комісії своїх спостерігачів. Приймальна комісія зобов’язана створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання.

19.3. Коледж зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності. Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг, повинні оприлюднюватися на інформаційних стендах приймальної комісії і на офіційному веб-сайті коледжу не пізніше другого робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

19.4. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках - не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється.

19.5. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в олімпіадах та конкурсах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання, є підставою для відрахування студента.

19.6. Інформування громадськості про подання заяв щодо вступу до коледжу здійснюється інформаційними системами на підставі даних, внесених приймальною комісією до Єдиної бази, із зазначенням категорій вступників відповідно до розділів ІХ-ХІІ цих Правил.

Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь
у конкурсному відборі до Рівненського кооперативного економіко – правового коледжу

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм подання вступником заяви в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Рівненського кооперативного економіко – правового коледжу та її розгляд коледжем (далі Порядок), розроблений відповідно до Закону України "Про вищу освіту", Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 752.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:
- заява в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів I - IV рівнів акредитації (далі – електронна заява) – запис, що вноситься вступником в особистому електронному кабінеті до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі – Єдина база) шляхом заповнення ним у режимі он-лайн електронної форми на інтернет-сайті за адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua та містить відомості про обраний ним вищий навчальний заклад і напрям (спеціальність);
- особистий електронний кабінет вступника – web-сторінка, за допомогою якої вступник подає електронну заяву до вищого навчального закладу та контролює її статус;
- статус електронної заяви – параметр електронної заяви, що встановлюється вищим навчальним закладом в Єдиній базі та відображається в особистому електронному кабінеті вступника.

Параметр «Статус електронної заяви» може набувати таких значень:
«Зареєстровано в Єдиній базі» – підтвердження факту подання електронної заяви до обраного вступником вищого навчального закладу;
«Потребує уточнення вступником» – електронну заяву прийнято вищим навчальним закладом до розгляду, але дані стосовно вступника потребують уточнення. Після присвоєння електронній заяві цього статусу вищий навчальний заклад зобов'язаний невідкладно надіслати вступнику повідомлення з переліком даних, які потребують уточнення та в який спосіб їх необхідно подати;
«Зареєстровано у вищому навчальному закладі» – електронну заяву прийнято вищим навчальним закладом до розгляду, заведено особову справу вступника з персональним номером та в установленому порядку приймається рішення про допуск вступника до участі в конкурсному відборі;
«Допущено до конкурсу» – власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному відборі;
«Відмовлено вищому навчальному закладі» – власника зареєстрованої електронної заяви не допущено до участі у конкурсному відборі на підставі рішення приймальної комісії. У разі присвоєння електронній заяві цього статусу вищий навчальний заклад зазначає причину відмови;
«Скасовано вступником (або вищим навчальним закладом)» – подана електронна заява вважається такою, що не подавалась, а факт подачі – анулюється в Єдиній базі, якщо:
- електронну заяву скасовано вступником в особистому електронному кабінеті до моменту встановлення заяві статусу "Зареєстровано у вищому навчальному закладі " або "Потребує уточнення вступником";
- електронну заяву анульовано вищим навчальним закладом за рішенням приймальної комісії до моменту встановлення статусу "Рекомендовано до зарахування" за умови виявлення вищим навчальним закладом технічної помилки, зробленої під час внесення даних до Єдиної бази, з обов’язковим зазначенням причини анулювання;
«Рекомендовано до зарахування» – вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на навчання за кошти державного бюджету або за кошти фізичних та юридичних осіб. У разі присвоєння електронній заяві такого статусу для зарахування на навчання вступник зобов'язаний виконати вимоги пункту 15.1 розділу XV або пунктів 16.3 та 16.4 розділу XVI Правил прийму до Рівненського кооперативного економіко-правового коледжу;
«Виключено зі списку рекомендованих» – вступник втратив право бути зарахованим на навчання до обраного вищого навчального закладу у зв’язку з невиконанням вимог Умов прийому або їх порушенням, зарахуванням на навчання до іншого навчального закладу тощо. При встановленні заяві такого статусу вищий навчальний заклад обов’язково зазначає причину виключення;
«Включено до наказу» – наказом про зарахування на навчання вступника зараховано до вищого навчального закладу.

1.3. Коледж не пізніше ніж до 20 червня вносить до Єдиної бази перелік спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, відповідно до затверджених правил прийому до Рівненського кооперативного економіко-правового коледжу в 2014 році, при цьому для кожної спеціальності зазначаються:
структурний підрозділ (відділення), на якому ведеться підготовка;
освітньо-кваліфікаційний рівень навчання;
назва та код спеціальності;
форма навчання;
курс, на який здійснюється прийом;
встановлений термін навчання, дати його початку та закінчення;
ліцензований обсяг;
обсяг прийому на вакантні місця наборів попередніх років (на поповнення);
перелік конкурсних предметів із зазначенням профільних та мінімальної кількості балів з предмета;
можливість подання заяв в електронній формі.

ІI. Подання електронної заяви

2.1. Заяву в електронній формі мають право подати вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі та не мають підстав для особливих умов участі у конкурсі і зарахуванні, визначених Умовами прийому та правилами прийому до коледжу. Прізвище, ім'я, по батькові вступника у документі про освіту повинні збігатись з прізвищем, іменем, по батькові вступника в документі, що посвідчує особу, а для вступників на основі повної загальної середньої освіти – також у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання.

2.2. Для подання електронної заяви вступник повинен зареєструватись на інтернет-сайті за електронною адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua.

2.3. Під час реєстрації вступник подає такі дані:
адресу електронної пошти, до якої має доступ вступник;
серію та номер документа про освіту, на основі якого здійснюється вступ;
номер, пін-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти).

2.4. Подані вступником дані, що передбачені пунктом 3 цього розділу, перевіряються в Єдиній базі.

2.5. У разі збігу прізвища, імені, по батькові вступника у документах, що зазначені у пункті 1 цього розділу, дані про які знаходяться в Єдиній базі, вступник отримує логін та пароль для доступу до особистого електронного кабінету.
У разі втрати логіна та пароля вступник може відновити їх за умови звернення до служби технічної підтримки адміністратора Єдиної бази.

2.6. Доступ до особистого електронного кабінету вступник отримує після введення свого логіна та пароля на інтернет-сайті за електронною адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua.

2.7. В особистому електронному кабінеті вступник вносить до Єдиної бази такі дані про себе: стать, місце проживання, номери телефонів (домашній та/або мобільний), із зазначенням телефонних кодів, номер та дата видачі медичної довідки за формою № 086-о, середній бал додатка до атестата про повну загальну середню освіту, визначений відповідно до пунктів 6.2, 6.5 розділу VI Правил прийому, та обирає вищий навчальний заклад і напрям (спеціальність).
Крім того, вступник в особистому електронному кабінеті може внести дані щодо інших власних сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання.

2.8. Подана вступником електронна заява відразу відображається у розділі Єдиної бази, до якого має доступ вищий навчальний заклад, обраний вступником. У момент подання електронна заява отримує статус «Зареєстровано в Єдиній базі».

2.9. Подана електронна заява може бути скасованою вступником в особистому електронному кабінеті до моменту отримання статусу «Зареєстровано у вищому навчальному закладі» або «Потребує уточнення вступником». При цьому електронній заяві встановлюється статус «Скасовано вступником (або вищим навчальним закладом)».

ІII. Прийняття та розгляд електронної заяви приймальною комісією Рівненського кооперативного економіко – правового коледжу

3.1. Директор коледжу забезпечує опрацювання приймальною комісією електронних заяв, що надійшли до коледжу відповідно до Умов прийому, цього Порядку та правил прийому до коледжу.

3.2.Електронна заява із статусом «Зареєстровано в Єдиній базі» розглядається приймальною комісією коледжу не пізніше закінчення наступного робочого дня з дати встановлення їй відповідного статусу, а та, якій зазначений статус встановлено 31 липня, – до кінця поточного робочого дня. За результатами розгляду уповноважена особа приймальної комісії надає електронній заяві один з таких статусів, що відображаються в особистому кабінеті вступника: «Зареєстровано у вищому навчальному закладі» або «Потребує уточнення вступником».
При встановленні електронній заяві статусу «Потребує уточнення вступником» уповноважена особа невідкладно вносить до відповідного розділу Єдиної бази вичерпний перелік даних, що потребують уточнення, із зазначенням способу та дати, до якої їх необхідно подати. Внесені дані відображаються в особистому електронному кабінеті вступника. Після уточнення вступником необхідних даних уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на «Зареєстровано у вищому навчальному закладі».

3.3. На підставі рішення приймальної комісії коледжу про допущення чи недопущення вступника до участі у конкурсному відборі для вступу до Рівненського кооперативного економіко – правового коледжу уповноважена особа встановлює електронній заяві вступника статуси «Допущено до конкурсу» або «Відмовлено вищим навчальним закладом» (із зазначенням причини відмови).

3.4. При виявленні навчальним закладом технічної помилки, зробленої під час внесення даних до Єдиної бази, за рішенням приймальної комісії коледжу електронну заяву може бути анульовано до моменту встановлення статусу «Рекомендовано до зарахування» з обов’язковим зазначенням причини анулювання. При цьому електронній заяві встановлюється статус «Скасовано вступником (або вищим навчальним закладом)» з обов’язковим зазначенням причини скасування. Така заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі.

3.5. Уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника, який пройшов конкурсний відбір та щодо якого приймальною комісією прийнято рішення про рекомендацію до зарахування на навчання відповідно до розділу XIV Правил прийому, зі статусу «Допущено до конкурсу» на статус «Рекомендовано до зарахування».
Зміна статусів електронної заяви вступника, що передбачена пунктами 3 – 5 цього розділу, здійснюється у строки, визначені пунктами 4.2, 4.3 розділу ІV Правил прийому.

3.6. Вступник, статус електронної заяви якого встановлено як "Рекомендовано до зарахування", зобов'язаний виконати вимоги пункту 15.1 розділу XV та пунктів 16.3, 16.4 розділу XVI Правил прийому.

3.7. Після виконання вступником вимог, передбачених пунктом 6 цього розділу, директор коледжу на підставі рішення приймальної комісії про рекомендування на зарахування для навчання видає наказ про зарахування на навчання такого вступника. Уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на "Включено до наказу".

3.8. У разі невиконання вступником, електронна заява якого отримала статус «Рекомендовано до зарахування», вимог, передбачених пунктом 6 цього розділу, рішення про рекомендування його на зарахування анулюється приймальною комісією коледжу. На підставі цього уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на статус «Виключено зі списку рекомендованих».

 
 

Додаток 1 до Правил прийому до
Рівненського кооперативного економіко-правового коледжу в 2014 році

Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей),
за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання


Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста

Галузі знань

Спеціальності

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Вартість одного року навчання, грн. *

Шифр

Найменування

Код

Назва

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

Економічне

0305

Економіка та підприємництво

5.03050801

Фінанси і кредит

60

0

0

2 роки

 

 

6100

 

 

0305

Економіка та підприємництво

5.03050801

Фінанси і кредит

60

0

0

3 роки

 

 

6100

 

 

0305

Економіка та підприємництво

5.03050901

Бухгалтерський облік   

30

0

0

3 роки

 

 

6100

 

 

0305

Економіка та підприємництво

5.03050901

Бухгалтерський облік 

30

0

0

2 роки

 

 

6100

 

 

Заочне

0305

Економіка та підприємництво

5.03050801

Фінанси і кредит       

0

0

60

 

 

2 роки

 

 

3660

0305

Економіка та підприємництво

5.03050901

Бухгалтерський облік   

0

0

20

 

 

2 роки

 

 

3660

0305

Економіка та підприємництво

5.03051001

Товарознавство та комерційна діяльність      

0

0

50

 

 

2 роки

 

 

3660

0517

Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції

5.05170101

Виробництво харчової продукції 

0

0

30

 

 

2 роки
5 місяців

 

 

3660

1401

Сфера обслуговування

5.14010102

Ресторанне обслуговування 

0

0

60

 

 

2 роки

 

 

3660

Комерційної діяльності і права

0304

Право

5.03040101

Правознавство          

30

0

0

4 роки

 

 

7200

 

 

0304

Право

5.03040101

Правознавство          

30

0

0

3 роки

 

 

7200

 

 

0305

Економіка та підприємництво

5.03051001

Товарознавство та комерційна діяльність      

60

0

0

3 роки

 

 

6100

 

 

0305

Економіка та підприємництво

5.03051001

Товарознавство та комерційна діяльність      

30

0

0

2 роки

 

 

6100

 

 

Технологічне

0517

Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції

5.05170101

Виробництво харчової продукції 

60

0

0

2 роки
5 місяців

 

 

6100

 

 

1401

Сфера обслуговування

5.14010102

Ресторанне обслуговування 

30

0

0

2 роки

 

 

6100

 

 

1401

Сфера обслуговування

5.14010102

Ресторанне обслуговування 

30

0

0

3 роки

 

 

6100

 

 

 
 
 

Додаток 2 до Правил прийому до
Рівненського кооперативного економіко-правового коледжу в 2014 році

 Перелік спеціальностей для прийому на навчання на перший
(зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб,
які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника,
для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спорідненою спеціальністю

За денною формою навчання

Споріднені професії кваліфікованого робітника (професійні назви робіт)

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Фахове випробування

Курс

Термін
навчання

Кількість місць

Кількість місць

За кошти державного бюджету

За кошти фізичних,
юридичних осіб

Назва

Код

Код

Назва

Кухар

5122

5.05170101

Виробництво харчової продукції

Комплексний екзамен з фахових дисциплін

1

2 роки

0

60

Кондитер

7412

 
 
 

Додаток 5 до Правил прийому до
Рівненського кооперативного економіко-правового коледжу в 2014 році

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті
Українського центру оцінювання якості освіти

(вступних екзаменів, творчих конкурсів)


Для вступників на основі базової загальної середньої освіти

Спеціальності молодшого спеціаліста

Перелік
вступних
екзаменів

Конкурсні
предмети
на вибір

Статус
предмету

Мінімальна
кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом

Назва

Код

Квота пільгових категорій

Економічне

Фінанси і кредит

5.03050801

0

1. Українська мова

 

 

4

2. Математика

 

Профільний

4

Бухгалтерський облік

5.03050901

0

1. Українська мова

 

 

4

2. Математика

 

Профільний

4

Комерційної діяльності і права

Правознавство

5.03040101

0

1. Українська мова

 

 

4

2. Історія України

 

Профільний

4

Товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

0

1. Українська мова

 

 

4

2. Математика

 

Профільний

4

Технологічне

Ресторанне  обслуговування

5.14010102

0

1. Українська мова

 

 

4

2. Математика

 

Профільний

4

 

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Перелік конкурсних предметів
(вступних екзаменів, творчих кокурсів)

Конкурсні
предмети
на вибір

Статус
предмету

Мінімальна
кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом

Назва

Код

Квота пільгових категорій

Економічне

Фінанси і кредит

5.03050801

0

1. Українська мова та література

 

 

124

2. Історія України

Так

Профільний

124

2. Математика

Так

Профільний

Бухгалтерський облік

5.03050901

0

1. Українська мова та література

 

 

124

2. Історія України

Так

Профільний

124

2. Математика

Так

Профільний

Комерційної діяльності і права

Правознавство

5.03040101

0

1. Українська мова та література

 

 

124

2. Світова література

Так

Профільний

124

2. Історія України

Так

Профільний

Товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

0

1. Українська мова та література

 

 

124

2. Світова література

Так

Профільний

124

2. Математика

Так

Профільний

Технологічне

Виробництво харчової продукції

5.05170101

0

1. Українська мова та література

 

 

124

2. Математика

Так

Профільний

124

2. Хімія

Так

Профільний

Ресторанне  обслуговування

5.14010102

0

1. Українська мова та література

 

 

124

2. Математика

Так

Профільний

124

2. Географія

Так

Профільний

 
 
 

Додаток 7 до Правил прийому до
Рівненського кооперативного економіко-правового коледжу в 2014 році

Таблиця відповідності
середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали

1

106,0

 

3,5

121,0

 

6

143,0

 

8,5

166,8

 

11

190,5

1,1

106,6

3,6

121,6

6,1

144,0

8,6

167,7

11,1

191,4

1,2

107,2

3,7

122,2

6,2

144,9

8,7

168,7

11,2

192,4

1,3

107,8

3,8

122,8

6,3

145,9

8,8

169,6

11,3

193,3

1,4

108,4

3,9

123,4

6,4

146,8

8,9

170,5

11,4

194,3

1,5

109,0

4

124,0

6,5

147,8

9

171,5

11,5

195,2

1,6

109,6

4,1

125,0

6,6

148,7

9,1

172,4

11,6

196,2

1,7

110,2

4,2

125,9

6,7

149,7

9,2

173,4

11,7

197,1

1,8

110,8

4,3

126,9

6,8

150,6

9,3

174,3

11,8

198,1

1,9

111,4

4,4

127,8

6,9

151,6

9,4

175,3

11,9

199,0

2

112,0

4,5

128,8

7

152,5

9,5

176,2

12

200,0

2,1

112,6

4,6

129,7

7,1

153,5

9,6

177,2

 

 

2,2

113,2

4,7

130,7

7,2

154,4

9,7

178,1

 

 

2,3

113,8

4,8

131,6

7,3

155,4

9,8

179,1

 

 

2,4

114,4

4,9

132,6

7,4

156,3

9,9

180,0

 

 

2,5

115,0

5

133,5

7,5

157,3

10

181,0

 

 

2,6

115,6

5,1

134,5

7,6

158,2

10,1

181,9

 

 

2,7

116,2

5,2

135,4

7,7

159,2

10,2

182,9

 

 

2,8

116,8

5,3

136,4

7,8

160,1

10,3

183,8

 

 

2,9

117,4

5,4

137,3

7,9

161,1

10,4

184,8

 

 

3

118,0

5,5

138,3

8

162,0

10,5

185,7

 

 

3,1

118,6

5,6

139,2

8,1

163,0

10,6

186,7

 

 

3,2

119,2

5,7

140,2

8,2

163,9

10,7

187,6

 

 

3,3

119,8

5,8

141,1

8,3

164,9

10,8

188,6

 

 

3,4

120,4

5,9

142,1

8,4

165,8

10,9

189,5

 

 

 
 
 

АДРЕСА КОЛЕДЖУ: 33028, м . Рівне, вул. Соборна, 10

Рівненський кооперативний економіко-правовий коледж

Телефони: 22-35-96; 22-32-96; 23-43-55

 
 
 
школьные парты и стулья для начальных классов