облспоживспілка
 
Методичний кабінет
 

Лариса Михайлівна Царук
Методична робота в навчальному закладі завжди була і є фундаментом, на якому будується і через який вирішується головне його завдання – здійснення навчально-виховного процесу. В нашому коледжі ця робота проводиться через методичний кабінет, як одного з структурних підрозділів в плані забезпечення виконання основних освітянських завдань.
 
Саме від визначення напрямків, правильного планування  роботи методичного кабінету великою мірою залежить рівень організації навчального процесу, підвищення кваліфікації викладачів, впровадження нових методів викладання, вивчення досвіду досвідчених викладачів.
 
Діяльність методичного кабінету координується з роботою педагогічної ради, циклових комісій, класних керівників та спрямована на покращення якості теоретичного і практичного навчання студентів, сприяння зростанню педагогічної майстерності викладачів, надання їм практичної допомоги з питань теорії педагогіки, психології, методики викладання. В даний час педагогічний колектив працює над головною методичною проблемою коледжу:
 
«Вдосконалення навчально-виховного процесу шляхом вивчення, розробки, запровадження новітніх, високоефективних методик підготовки майбутніх спеціалістів на рівні сучасних та перспективних вимог»:
 
 1. підвищення рівня науково-методичного забезпечення навчальних дисциплін шляхом вдосконалення інформаційної підтримки навчального процесу засобами електронної бібліотеки коледжу;
 2. забезпечення підвищення рівня якості освіти шляхом стимулювання студентів до самостійної роботи та активізація їх пізнавальної діяльності;
 3. забезпечення продовження впровадження кредитно-модульної системи навчання.
 
Кабінетом надається систематична методична і організаційна допомога в складанні і розробці документації коледжу: циклових комісій, кабінетів, гуртків, індивідуальних робочих планів викладачів, розробці і підготовці питань до засідань педагогічних рад, в проведенні відкритих занять та заходів, в підготовці матеріалів на науково-практичні конференції студентів та викладачів, в підготовці методичних напрацювань викладачів для використання їх в коледжі, та для видання через НМЦ «Укоопосвіта», для участі в роботі щорічної Міжнародної виставки «Сучасна освіта», забезпечується розробка загальноколеджевих заходів по підвищенню ефективності навчально-виховного процесу, проводиться випуск загальноколеджевої газети «Студентські обрії», систематична розробка і підготовка інформаційних матеріалів про діяльність коледжу, оформлення атестаційних матеріалів викладачів тощо.
 
Значне місце в роботі методичного кабінету відводиться заходам щодо вдосконалення фахового рівня та підвищення педагогічної майстерності викладачів коледжу взагалі і викладача-початківця зокрема. З цією метою в коледжі функціонує, постійно діючий методичний семінар, забезпечується участь в проведенні і роботі обласних методичних об’єднань з ряду дисциплін. В свій час, завідувачем методкабінету Царук Л.М., розроблена програма самоосвіти з опанування психолого-педагогічних знань, в кабінеті функціонує бібліотека викладача, матеріалами якої користується цілий ряд викладачів, на початку кожного навчального року готується наказ щодо організації наставництва та визначення наставників, викладачі коледжу проходять стажування в системі, навчаються на курсах підвищення кваліфікації.
 
Методичним кабінетом проводиться щорічна систематизація матеріалів каталогу кращого досвіду викладачів коледжу, матеріали до якого подаються  головами циклових комісій. З метою підвищення фахового рівня викладача, рівня організаційної роботи циклових комісій в методичному кабінеті здійснюється нагромадження матеріалів за напрямками: «Заходи по вдосконаленню навчально-виховного процесу», «Голові циклової комісії», «Викладачу-початківцю», «Класному керівнику», «Практичне навчання», «Зразки навчальної документації», «Матеріали постійно діючого методичного семінару викладачів», «Каталог кращого досвіду викладачів».
 
На спеціальних вітринах методкабінету також представлені матеріали, що висвітлюють роботу педагогічного колективу, звітні матеріали про роботу циклових комісій, матеріали учасників виставок, науково-практичних конференцій, тижнів спеціалістів.
 
Керівництво методичним кабінетом здійснює досвідчений методист, відмінник освіти України, викладач вищої категорії Лариса Михайлівна Царук.
 
 
 

Директор коледжу  С.І.Добридник
Відмінник освіти України

Майбутні студенти!
Навчання в Рівненському кооперативному економіко-правовому коледжі – це отримання міцних професійних знань, вивірений шлях до гідного вступу молодих людей в самостійне життя.
Знання та практичні навички, набуті в коледжі, допоможуть вам знайти своє місце в сучасних економічних умовах.
Прийдіть до нас і Ви переконаєтесь, що Рівненський кооперативний коледж – це навчальний заклад сучасного рівня, який впевнено дивиться в майбутнє.
Щиро запрошуємо на навчання до Рівненського кооперативного економіко-правового коледжу!
Довіртесь нам і Ви не помилитесь у своєму виборі!

 
 

Адміністрація

До Вашої уваги в даному розділі розміщенна інформація про адміністрацію Рівненського кооперативного економіко-правового коледжу.

 
________________________________________

Методичний кабінет

Методична робота в навчальному закладі завжди була і є фундаментом, на якому будується і через який вирішується головне його завдання – здійснення навчально-виховного процесу.

 
 
________________________________________

Відділення коледжу

 • Економічне відділення
 • Відділення комерційної діяльності та права
 • Технологічне відділення
 
________________________________________

Циклові комісії

 • Загальноосвітніх дисциплін
 • Математики, інформатики та комп'ютерної техніки
 • Суспільних дисциплін
 • Комерційної діяльності менеджменту та товарознавства
 • Обліково-економічних дисциплін
 • Виробництво харчової продукції
 • Юридичних дисциплін
 • Фізичної культури